Kostnader ved intensivbehandling

Det er stadig utfordringer i forhold til prioriteringer i helsevesenet, samtidig som folkets forventninger til behandling øker. Det er gjort flere vurderinger om hva et leveår skal være verdt, og dette er en utfordrende situasjon når det gjelder nye medisiner, spesielt mot livsforlengende kreftmedisiner. Man prøver der å måle "Quality of life" og å bli enige om et kronebeløp som et ekstra år med god livskvalitet skal koste. Disse summene har variert fra 300-500 000. I akutte situasjoner har det blitt en utfordring at "alt" skal gjøres og det brukes mye ressurser på det som viser seg å være nytteløs behandling. Norsk intensivregister har tall på hvor lenge pasienter som har blitt behandlet på intensivavdelinger lever. Hypotesen ved prosjektet er at det brukes store summer penger på pasienter som har mye mindre en 1 år igjen å leve.

Spesielt gjelder dette eldre, multisyke pasienter. Prosjektet ønsker å se hvor mye penger vi bruker på enkelte pasienter og pasienter grupper og se på dette opp mot kostnaden som er vurdert for et ekstra leveår.

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Ja

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tor Iversen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017