Kostnader ved kreft: Fokus på colorectal cancer

Studien skal undersøke ressursbruk i helsesektoren for pasienter med kreft, med spesielt fokus på pasienter med colorectal cancer. Sistnevnte pasientgruppe skal følges fra diagnosetidspunkt til død. Studien skal inkludere kostnadsanalyse knyttet til ulike nivåer i helsesektoren. Studien inkluderer registerkoblinger og omfatter 40.000 deltakere. Forskningsprotokollen er omfattende og inkluderer definerte underprosjekter som har adskilte forskningsspørsmål. 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 1 fil

REK - Ja 3 filer

Andre godkjenninger1 fil

Prosjektleder

Eline Aas

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2014
  • Slutt: januar 2023
Logg inn for å redigere prosjekter