Kostnadsnivå/effektivitet i psykisk helsevern - sammenfall med effektivitet i somatikk i samme helseforetak?

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon. Prosjektet skal:

1) Studere ressursbruk og produktivitet innenfor psykisk helsevern for voksne;

2) Sammenligne ulike innsatsfaktorer som personellsammensetning, midler til andre ting enn lønn, geografi.

3) Finne ut om det er sammenheng mellom helseforetakenes effektivitet innen somatikk (DRG-kostnad) og utnytting av midler til psykiatri.

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Terje P. Hagen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017