KPP modell for Sykehuset innlandet HF – en analyse av kvaliteten på valgte nøkler for kostnadsfordeling og grunnlaget for kostnadssammenligning mellom helseforetak

Problemstillingen for denne masterutredningen er :

Gir de valgte fordelingsnøklene i Sykehuset Innlandet HF sin KPP modell den korrekte sammenhengen mellom ressursbruk og pasientbehandling ?

Kan KPP data for ulike sykehus brukes til benchmarking av ressursbruk mellom sykehus ?

I denne oppgaven ønsker jeg, i tillegg til å analysere og diskutere kvaliteten på de valgte kostnadsdriverne å vurdere om valg av fordelingsnøkler i et utvalgt antall helseforetak er valgt slik at sammenligning av kostnad per pasient på tvers av helseforetak gir mening.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Oddvar Martin Kaarbøe

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Arne Stramrud (Sykehuset Innlandet HF)

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2018
  • Slutt: oktober 2018