Kreftpasient i livets sluttfase i fastlegens perspektiv

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon. Prosjektet har som sitt mål å finne ut mer om hva som skjer med kreftpasienter i livets sluttfase «på den andre siden av barrikaden» - ute i kommuner. Spesifikt vil det utforskes hvilke utfordringer allmennpraktikere opplever med denne pasientgruppa, og hvordan standartisert pasientforløp (pakkeforløp) for palliasjon bør utformes, igjen etter fastlegestandpunkt.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sverre Vigeland Lerum

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart