Kreftpasient i livets sluttfase i fastlegens perspektiv

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon. Prosjektet har som sitt mål å finne ut mer om hva som skjer med kreftpasienter i livets sluttfase «på den andre siden av barrikaden» - ute i kommuner. Spesifikt vil det utforskes hvilke utfordringer allmennpraktikere opplever med denne pasientgruppa, og hvordan standartisert pasientforløp (pakkeforløp) for palliasjon bør utformes, igjen etter fastlegestandpunkt.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder

Sverre Vigeland Lerum

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart
Logg inn for å redigere prosjekter