Kvalitet i fokus - om kvalitet i virksomhetsledelsens arbeid med pasienter og ansatte i spesialisthelsetjenesten

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karin Lindahl

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Turid Aasprang

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart