Ledelse helt ut. En studie av mellomlederes opplevelse av kommunikasjon med ansatte om overordnede mål

Formålet med undersøkelsen er å utforske hvordan ledere i sin kommunikasjon oversetter og omsetter hovedpunkter i virksomhetsplaner, styrings- og plandokumenter til konkrete og relevante mål for klinikerne. Denne undersøkelsen har således som mål å finne mer ut av hvordan og om økt satsning på ledelse når helt ut til de som er i direkte kontakt med pasientene. I hvilken grad ledere lykkes i denne formidlingen vil være avgjørende for hvordan man skal vektlegge i ledelsesutvikling i helseforetak? 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: juni 2018

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Jan Frich

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: mai 2017
  • Slutt: juni 2018