Legerollen i psykisk helsevern

Hvordan beskriver psykiatere sin rolle og posisjon i helsevesenet? Konkret, hvordan opplever de å balansere hensynet til

 1. det offentlige

 2. den enkelte pasient og pårørende

 3. profesjonen og fagfeltet

 4. egne holdninger og verdier

i sin arbeidshverdag.

TSD

 • Nei

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Helge Skirbekk

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: januar 2020
 • Slutt: januar 2021