Legers kunnskap om, holdninger til og respons på priser og kostnader

Oppgaven handler om hva leger vet om kostnader på ulike legemidler og intervensjoner og hvordan de respondere på endringer i pris og refusjonssatser.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: PhD komiteen

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hans Olav Melberg

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2012
  • Slutt: desember 2019