Long-term effects of promoting physical activity in a low-income multi-ethnic district - 16 year follow-up on diabetes risk and mortality in the community-based "Romsås in Motion" intervention study

Tematikk

Flere av de store diabetesforebyggingsstudiene, som DaQing, Diabetes Prevention Program og Finnish Diabetes Prevention study, har vist langvarig effekt av livsstilsintervensjon i høy-risiko populasjoner. Det er imidlertid lite kunnskap om hvorvidt populasjonsbaserte forebyggingsstudier har effekter på harde endepunkter som forekomst av type 2 diabetes og dødelighet etter lengre tid.

Relevans  

Utvikling, implementering og evaluering av tiltak som kan bidra til bedret folkehelse og forebygge de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) (type 2 diabetes, KOLS, hjertekar-sykdom og kreft) er svært etterspurt for tiden.  Fra Forskningsrådets strategi for Bedre Helse programmet: «Vi trenger kunnskap om utvikling og implementering av tiltak, samt om effekten av tiltak og strategier, som kan forebygge sykdom og fremme helse, gode helsevaner og livskvalitet. Dette forutsetter tett samarbeid mellom forskere og aktører som beslutter og gjennomfører tiltak, det vil si myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.” Mosjon på Romsås programmet inneholdt svært mange av disse elementene. I kunnskapsbasert praksis er evaluering av tiltak og intervensjoner svært viktig. I denne studien kan vi benytte nasjonale helseregistre og pasientadministrative data til å genere kunnskap om den langsiktige effekten av MoRo intervensjonen på harde endepunkter som død og forekomst av type  2 diabetes.

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Knut Reidar Wangen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: mars 2017
  • Slutt: mai 2018