Mediastinitt etter åpen hjertekirurgi

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap. Prosjektet er en kvantitativ retrospektiv kartleggingsstudie av risikofaktorer for å utvikle mediastinitt etter åpen hjertekirurgi, og et refleksjonsnotat om pasientsikkerhet og kvalitet kan forebygge mediastinitt etter hjertekirurgi?

Formål: Undersøke og kartlegge den relative betydning av de prediktorene for
mediastinitt (sternuminfeksjon) som forskere har skrevet om, og som er utløsende for at pasienter får mediastinitt etter åpen hjertekirurgi. Refleksjonsnotat skal fokusere på: hvordan pasientsikkerhet og kvalitet kan forebygge mediastinitt etter hjertekirurgi.
Teoretisk forankring/bakgrunn: Årlig får ca 1 % av pasientene mediastinitt etter
åpen hjertekirurgi i Norge. Forskning har identifisert risikofaktorer og her er en analyse av deres relative betydning.
Metode: Kvantitativ retrospektiv kartleggingsstudie. Datagrunnlaget er fra
databasen for kvalitetssikring ved Thoraxkirurgisk avdeling OUS Rikshospitalet (Datacor).
 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Dag Hofoss

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Irene Lie
  • Even Heggelund

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017