Medikamentfri behandling for psykisk syke - en politisk eller faglig fundert beslutning?

Det ble i 2015 besluttet at alle helseforetak skulle opprette såkalt medikamentfri behandling for psykisk syke. Denne behandlingen skal foregå i egne avdelinger. I Vestre Viken er seks senger i døgnavdeling (på DPS) prioritert for slik behandling. Så langt (20.04.17) har ingen pasienter benyttet seg av behandlingstilbudet. Prosjektets fokus er den politiske prosessen bak beslutningen om å opprette særskilte avdelinger for medikamentfri behandling sett mot de faglige vurderingene og de etiske betraktningene.

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Frode Veggeland

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Tone Kaldestad

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017