Morsellering ved hysterektomi og risiko for spredning hos pasienter med insidentelle sarkomer i uterus

Prosjektets formål er å undersøke om morsellering medfører en økt risiko for spredning av kreftsykdom, ved å sammenligne prognose for pasienter operert med hysterektomi med eller uten morsellering. Godartede muskelknuter i livmoren (såkalte myomer) er hyppige og fører ofte til blødninger og ubehag. Mange av pasientene behandles gjennom fjerning av livmoren ved kikkhullskirurgi. For å kunne fjerne livmoren med myomene fra bukhulen gjennom det trange kikkhullet i magen må vevet ofte knuses i mindre biter (såkalt morsellering). Hos noen pasienter viser det seg (etter fjerning av muskelknuten) at svulsten var ondartet ( sarkom). I det siste har man lurt på om morselleringen kan medføre spredning av kreftsvulsten og dermed gi dårligere prognose for overlevelse. Amerikanske myndigheter, deriblant det amerikanske legemiddelverket FDA, uttrykte sommeren 2014 bekymring over dette og etterlyste store studier for å kartlegge problemstillingen. Man skal i foreliggende prosjekt derfor undersøke overlevelse og prognose hos pasienter med sarkomer i livmor med og uten morsellering fra 1954 til 2013. Dette er en registerstudie der det planlegges å inkludere pasienter som har gjennomgått hysterektomi for antatte myomer samt pasienter som er blitt diagnostisert med uterussarkom. Det skal innhentes opplysninger fra Dødsårsaksregistret, Kreftregisteret, Norsk Pasientregister samt fra pasientjournal der dette er nødvendig.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Michael Bretthauer

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2014
  • Slutt: februar 2018