Dypsekvensering, er det verdt det? En beskrivende analyse med fokus på kostnadssiden

Den historiske bakgrunn og teknologiske utvikling var nødvendige forutsetninger for at next generation sequencing (NGS) ble mulig og beskrives innledningsvis i denne masteroppgaven. En gjennomgang av organisering og prøveforløp for NGS beskrives og kostnadselementer ved dypsekvensering identifiseres. Kostnader, arbeidstid, prøvevolum og refusjon kvantifiseres med omtrentlige tallverdier. En sammenligning av kostnadssiden foretas for årene 2015 og 2018.

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

REK - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Knut Reidar Wangen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mars 2016
  • Slutt: mai 2019