Omfanget av pasienter som er scoret "utskrivningsklar" allerede ved ankomst på Rikshospitalets postoperative seksjon

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Trond Tjerbo

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Mons Sjoberg

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart