Quality Adjusted Life Years in Patients with Breast Cancer

This is a masters degree project under the program called European Master in Health Economics and Management

This project is part of the EuroHOPE project, initiated long time ago.

The data is collected and the key was stored at Sykehuset Telemark, but will now be deleted. The data at UiO is anonymous and will be used for futher research.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: juli 2017

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Eline Aas

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Marie Grøvdal Thoresen

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2010
  • Slutt: desember 2018