Samhandling mellom apotekfarmasøyter og fastleger

De fleste pasienter er innom apoteket etter besøk/ kontakt med fastlegen.
Vi ønsker helt konkret å se hvordan dialogen og samhandlingene mellom apotekfarmasøyten og fastlegen fungerer? Vår hypotese er at fastlegen opplever apotekfarmasøyten har «vaktbikkjerolle» og tar kontakt kun når fastlegen har gjort feil. Vil apoteket gå fastlegen i næringen? Ser profesjonene muligheter for å samhandle og samarbeide bedre, for pasientens og Helse Norges beste?

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Helge Skirbekk

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Nei

Tidsperiode

  • Start: desember 2019