Screening i et helseøkonomisk perspektiv

Screening I et helseøkonomisk perspektiv

3 problemstillinger

1. Fremmøte til screening, kan kompensasjon øke fremmøtet

2. Kost-effekt (analyser av kostnader, effekter og kost-effekt)

3. Endringer I bruk av helsetjenester I kjølvannet av screening

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Eline Aas

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2000
  • Slutt: desember 2036