Sikkerhetskultur i Vestre Viken

Målet med denne master oppgaven er å gjennomføre en undersøkelse av sikkerhetskulturen ved de somatiske klinikkene ved Vestre Viken sykehus. Det skal brukes et kartleggingsinstrument (SAYFR) som er utviklet av et norsk konsulentsalskap og brukt i stor utstekning i maritim sektor og tung industri. Det foreligger en omfattende datagrunnlag for sammenligning da undersøkelsen er brukt på 140000 individuelle respondenter.

 

En spørreundersøkelse blir sendt ut elektonisk via Confirmit til samtlige ansatte i Vestre Viken sine 4 somatiske klinikker. Listen over aktuelle deltagere ble besørget av Vestre Viken, kvalitetsenheten. Personvernhensyn er vurdert av NSD og PVO i Vestre Viken. PVO i Vestre Viken angir:

"Personvernombudet  vurderer på bakgrunn av melding og annen innsendt dokumentasjon at opplysningene som samles inn i prosjektet er anonymiserte."

 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Geir Godager

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Nei

Tidsperiode

  • Start: januar 2019
  • Slutt: juni 2020