Strukturert arbeid med kvalitetsforbedring: Innføring av prosedyrer for håndtering av mistenkt penicillinalergi hjå inneliggande pasientar ved Haukeland sjukehus

I klinisk arbeid oppgir mange pasientar at dei har ein antibiotikaallergi (oftast penicillinallergi), men at det gjerne kjem fram at dei kun har hatt reaksjonar som vert rekna som biverknader, at dei evt ikkje veit korleis eller om dei har reagert, eller at det iflg journal er gitt aktuelle antibiotika ved seinare høve utan reaksjon. Det framstår for forskerne som veldig vilkårleg og opp til behandlande lege korleis dette vert handtert. 

Dei siste åra har fokus på å redusera bruk av breispektra antibiotika vore aukande.  Dersom ein hadde rydda om i desse usikre eller feilaktige antibiotikaallergiane, kunne det ha bidrege til dette. 

Målet med oppgåva er å utforksa om ein kan laga ein felles prosedyre for korleis avdelinga eller sjukehuset skal handtera mistenkt antibiotikaallergi, og i neste omgang, å laga denne. 

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karin Lindahl

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Åshild Soltvedt

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017