Styrets kompetanse, målsetting og oppfølging innenfor kvalitet og pasientsikkerhet i helseforetrakene

Omtrent hver tiende pasient som behandles i norske sykehus skades i løpet av behandlingen. Noen pasienter får forlenget sykehusopphold, andre får varige skader mens noen dør som følge av uønskede hendelser. Nasjonale kvalitetsindikatorer viser variasjon mellom helseforetakene. Det er et uttalt mål å øke kvaliteten og bedre pasientsikkerheten.

Det er helseforetakenes ansvar å legge til rette for kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen. Styret i helseforetakene har en viktig rolle i å sette kvalitet og pasientsikkerhet på agendaen og sikre at kvalitet og pasientsikkerhet prioriteres i det daglige arbeidet. Styret skal settes sammen slik at det samlet har kompetansen som er nødvendig for å løse oppgavene og utfordringene som helseforetaket står overfor. (1) Internasjonale studier har vist at styrets prioriteringer og kompetanse påvirker organisasjonens prestasjoner innen kvalitet og pasientsikkerhet. (2-5)

Hensikten med studien er å

  • belyse styrene ved helseforetakene sin kompetanse innen kvalitet og pasientsikkerhet
  • belyse i hvilken grad styrene har fått organisert opplæring i kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid
  • belyse hvordan styrene setter mål og følger opp innenfor kvalitet og pasientsikkerhet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Helge Skirbekk

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: oktober 2017
  • Slutt: juni 2018