The Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC)

Formålet med NordICC forskningsbiobanken er å nyttiggjøre seg all biologisk materiale som innsamles i den allerede godkjente NordICC- studien, for forskning som kan kaste lys over risikofaktorer, biomarkører og prognostiske variabler for polypper i tykktarm og kolorektal kreft.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Lagret: FHI/OUS

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Michael Bretthauer

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2009