Treatment of Hepatitis C virus infection in persons recieving opioid agonist therapy: A cost-Effectiveness Analysis

This is a masters degree project under the program called Master in European Master in Health Economics and Management

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

Prosjektet besto av modellering og alle benyttede data var allerede offentlig tilgjengelig.

REK - Ikke behov

Prosjektet besto av modellering og alle benyttede data var allerede offentlig tilgjengelig.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Knut Reidar Wangen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: juni 2017