Treatment patterns and resource use of heart failure patients in Norway

Formålet med prosjektet er å beskrive hjertesviktpopulasjonen i Norge. Det ønskes å undersøke behandlingsmønster og ressursbruk for å identifisere forskjeller mellom ulike pasientpopulasjoner. Dette er en registerbasert studie der opplysninger fra Norsk pasientregister og Reseptregister skal sammenstilles. En vil innhente opplysninger for omtrent 35 000 personer som har blitt registrert med hjertesvikt i NPR som hoved-eller bidiagnose minst en gang i erioden 2004-2018.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: februar 2020

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: februar 2020
  • Sletting: februar 2020

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hans Olav Melberg

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2017
  • Slutt: februar 2020