Ulikheter i tilgjengelighet til kreftbehandling og overlevelse

Hovedformålet med studien er å få økt kunnskap om ulikheter i overlevelse etter kreft. I den første analysen er formålet å se om sosial kapital har effekt på kreftoverlevelse ved siden av kjente faktorer som stadium i kreften, utdanning og sivil status. I tillegg skal det inkluderes risikojustering i analysene hvor det tas høyde for andre faktorer som også kan påvirke overlevelse, for eksempel komorbiditet, risikofaktorer som røyking og arvelige komponenter. I den andre analysen ønsker prosjektet å bidra til å forstå mekanismene bak de store forskjellene i overlevelse etter kreftsykdom. Forskjellen kan forklares ved ulik generell helse, ulike alvorlighetsgrader ved diagnosetidspunktet og/eller ulik behandling eller behandlingsintensitet. Formålet er å se betydningen av ulikhet i alvorlighet ved diagnosetidspunktet i forhold til overlevelse. Datagrunnlaget er opplysninger fra de samtykkebaserte helseundersøkelsene CONOR og HUNT III, og opplysninger fra Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret og utdanningsdata fra SSB.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Eline Aas

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2012
  • Slutt: desember 2016