Vet helseledere hva som er viktig for at deres lederteam skal fungere?

Det er gjort mye forskning som ser på hva som er viktige faktorer for å få et effektivt og godt fungerende lederteam. Med bakgrunn i dette skal det ved dette mastergradsprosjekt gjennomføre intervjuer av ulike helseledere for å se hvor høy kompetanse de har på området og hvilke kunnskap helseledere i lederteam er kjent med.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Halvor Nordby

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart