Virkningen av en arbeidskonflikt på sykehuslegers motivasjon

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ivan Spehar

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Sigrid Rød

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart