What is the cost and benefit of the change from warfarin to one of the new anticoagulants in Norwegian patients with atrial fibrillation

Formålet med prosjektet er å undersøke nytte- og kostnadseffekten av de tre nye antikoaguleringsmidler dabigatran, rivaroksaban og apiksaban sammenliknet med warfarin for norske pasienter med atrieflimmer. I tidligere gjennomførte kostnadseffektivitetsanalyser er det gitt uttrykk for usikkerhet rundt effekt og kostnadseffektivitet av de nye antikoagulantene. En av hovedgrunnene til at de nye legemidlene ble godkjent var antatt reduksjon i rutineovervåkning av antikoagulerende effekt, slikbruk av warfarin krever.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hans Olav Melberg

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2014
  • Slutt: mai 2017