Kartlegging av bevegelseskvalitet for hode- og nakkebevegelse

Prosjektet som har til hensikt å kartlegge hvordan ”noen utvalgte bevegelseskvaliteter påvirker bevegelsenes jevnhet, muskelaktivering og presisjon”. Bakgrunnen er at 10-15 % av befolkningen har smerter i nakkeregionen. Målet med denne studien er å få kunnskap om hvordan ulike egenskaper som hastighet, utslag og åpne/lukkede øyne påvirker utførelsen av slike bevegelser. Undersøkelsen skal gjennomføres om som en del av et doktorgradsarbeid. Data samles fra standardiserte spørreskjema og fra eksperimentelle undersøkelser av nakkebevegelser. 10-15 personer med nakkesmerter inkluderes, samt 10-15 personer uten nakkesmerter i en kontrollgruppe. Friske forsøkspersoner skal rekrutteres ved hjelp av oppslag ved Universitetet i Oslo og utvalgte arbeidsplasser. Personer med vedvarende nakkesmerter skal rekrutteres ved Friskvernklinikken i Asker og Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring. Deltakerne informeres greit om tidsbruk og ubehag ved deltakelse.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 7 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Nina Køpke Vøllestad

Ansvarlig enhet

Avdeling for helsefag

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: februar 2011
  • Slutt: desember 2028