Kartlegging av bevegelseskvalitet for hode- og nakkebevegelse

Prosjektet som har til hensikt å kartlegge hvordan ”noen utvalgte bevegelseskvaliteter påvirker bevegelsenes jevnhet, muskelaktivering og presisjon”. Bakgrunnen er at 10-15 % av befolkningen har smerter i nakkeregionen. Målet med denne studien er å få kunnskap om hvordan ulike egenskaper som hastighet, utslag og åpne/lukkede øyne påvirker utførelsen av slike bevegelser. Undersøkelsen skal gjennomføres om som en del av et doktorgradsarbeid. Data samles fra standardiserte spørreskjema og fra eksperimentelle undersøkelser av nakkebevegelser. 10-15 personer med nakkesmerter inkluderes, samt 10-15 personer uten nakkesmerter i en kontrollgruppe. Friske forsøkspersoner skal rekrutteres ved hjelp av oppslag ved Universitetet i Oslo og utvalgte arbeidsplasser. Personer med vedvarende nakkesmerter skal rekrutteres ved Friskvernklinikken i Asker og Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring. Deltakerne informeres greit om tidsbruk og ubehag ved deltakelse.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

REK - Ja 7 filer

Prosjektleder

Nina Køpke Vøllestad

Ansvarlig enhet

Avdeling for helsefag

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: februar 2011
  • Slutt: desember 2028
Logg inn for å redigere prosjekter