Forskningsprosjekter ved Avdeling for medisinsk etikk

Viser 1–25 av 44 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Magelssen, Morten Legers vurdering av ufrivillig barnløses psykososiale egnethet for assistert reproduksjon Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2024 10. okt. 2020
Pedersen, Reidar A cluster randomised study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness Senter for medisinsk etikk Intern, REK 2018 2025 8. apr. 2020
Heggestad, Anne Kari Tolo Etikk i kommunale hjemmetjenester Senter for medisinsk etikk 2020 2022 23. mars 2020
Magelssen, Morten Prioritering i praksis – en case-studie av prioriteringsbeslutninger om behandling av spinal muskelatrofi Senter for medisinsk etikk NSD 2020 2022 13. jan. 2020
Magelssen, Morten Spørreundersøkelse om etiske problemstillinger i helsetjenesten Senter for medisinsk etikk NSD 2019 2021 22. nov. 2019
Husum, Tonje Lossius How can we reduce the use of compulsion of people with severe mental illness? A cross-sectoral, multi-methods study (ReCoN) Senter for medisinsk etikk NSD 2018 2022 11. nov. 2019
Magelssen, Morten Samhandling i helsetjenesten (studentprosjekt) Senter for medisinsk etikk NSD 2019 2021 24. apr. 2019
Solbakk, Jan Helge The Ethics of ECT: an empirical study of users' experiences Senter for medisinsk etikk REK, NSD 2017 2020 4. apr. 2019
Pedersen, Reidar Empatisk kommunikasjon hos legestudenter Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2010 2020 4. apr. 2019
Magelssen, Morten Artificial Intelligence in Radiology: Promises and Pitfalls Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2018 2019 11. mars 2019
Magelssen, Morten Evaluering av kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2016 2020 2. nov. 2018
Pedersen, Reidar 32835 - Psykiske helsetjenester, etikk og tvang Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 2. nov. 2018
Pedersen, Reidar Psykiatri, etikk og tvang Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 2. nov. 2018
Magelssen, Morten NOBAS - Norwegian Bioethics Attitude Survey Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2017 2018 2. nov. 2018
Gulbrandsen, Pål Exploring patient autonomy in the case of advanced cancer. A qualitative study of patient information, involvement and coping. Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri 2018 2023 15. mai 2018
Magelssen, Morten Når lindrende behandling ikke strekker til Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2018 2020 9. mai 2018
Pedersen, Reidar Vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern Senter for medisinsk etikk Intern, REK, NSD 2018 2023 7. mai 2018
Pedersen, Reidar Psykiske helsetjenester, etikk og tvang Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 7. mai 2018
Magelssen, Morten Etikk på tvers – etablering av kliniske etikkomiteer/etikkråd i kommunal helse- og omsorgstjeneste Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2018 2021 20. des. 2017
Magelssen, Morten Etikkrefleksjonsgrupper i skoletjenesten Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2018 2020 14. des. 2017
Hem, Marit Helene Mapping a normative terrain of an ethics of care - the case of psychiatry (Kliniske prioriteringer i psykiatri) Senter for medisinsk etikk Intern 2010 2013 15. nov. 2017
Hofmann, Bjørn Integrated health technology assessment for evaluating complex echnologies - INTEGRATE HTA Senter for medisinsk etikk Intern 2013 2015 15. nov. 2017
Førde, Reidun Prioriteringer og samhandling i kommunehelsetjenesten Senter for medisinsk etikk Intern 2016 2020 15. nov. 2017
Pedersen, Reidar God pårørendeinvolvering i et brukerperspektiv Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2015 2016 15. nov. 2017
Lillemoen, Lillian Evaluering av etikksatsingen i utvalgte kommuner Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 13. nov. 2017