A cluster randomised study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness

Målsetning: Å forbedre helsetjenestene og den psykososiale helsen til mennesker med alvorlige psykiske problemer og deres familier gjennom bedre familiesamarbeid i første- og andrelinjetjenesten. Prosjektet skal a) Kartlegge eksisterende implementering av utvalgte punkter i de nasjonale anbefalingene for familiesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer, b) undersøke hemmere og fremmere for å implementere anbefalte tiltak, c) utforske de viktigste moralske dilemmaer og motstridende interesser knyttet til familiesamarbeid, d) forbedre implementeringen av utvalgte punkter i de nasjonale anbefalingene gjennom et omfattende implementeringsstøtteprogram, og e) undersøke om implementeringen av utvalgte sentrale elementer forbedrer utvalgte parametere for pasienter, familie og ansatte. Som metode kombinerer vi responsiv og deltakende aksjonsforskningsmetodikk med et klyngerandomisert design, kvantitativ og kvalitativ analyse, politisk økonomisk analyse og empirisk etikk.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ikke behov 3 filer

Godkjenning ble gitt før de nye reglene om godkjenning fra NSD kom. Endringer i etterkant har ikke hatt personvernmessige konsekvenser. Se lokale godkjenninger og vurderinger lastet opp.

REK - Ja 8 filer

Prosjektleder

Reidar Pedersen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2018
  • Slutt: desember 2025
Logg inn for å redigere prosjekter