Behandlingsbegrensninger hos pasienter med alvorlig traumatisk hodeskade. En intervjuestudie av erfarne klinikere

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder

Reidun Førde

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart
Logg inn for å redigere prosjekter