Blikk for etikk: En analyse av medisin- og odontologistudenters etikkrefleksjonsnotater fra klinisk undervisning ved Universitetet i Oslo

I dette prosjektet analyserer vi medisin- og odontologistudenters refleksjonsnotater som beskriver etiske utfordringer de har støtt på i den kliniske undervisningen. 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Reidar Pedersen

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov

Omfattes ikke av Helseforskningsloven

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Magelssen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2016
  • Slutt: desember 2019