Etikk i kommunale hjemmetjenester

Bakgrunn: De kommunale hjemmetjenestene har et stadig økende ansvarsområde, med en mer sammensatt og sykere pasientgruppe. Samtidig må de ansatte som jobber i hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester yte hjelpen i pasientens hjem. Kompleksiteten, det store ansvaret og det at de ansatte er gjest i pasientens hjem, kan føre med seg noen etiske utfordringer. Det finnes i dag lite forskningsbasert kunnskap om hvilke etiske problemstillinger de ansatte i hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester står i, hvordan de håndterer disse problemstillingene, samt hva pasienter og pårørende opplever som utfordrende knyttet til helsehjelp som mottas i hjemmet.

Hensikt: Å få kunnskap om hvilke etiske problemstillinger ansatte i kommunale hjemmebaserte tjenester opplever, hvordan de håndterer disse problemstillingene, samt hva pasienter og pårørende opplever som utfordrende når de mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

Metode: Dette er en kvalitativ, etnografisk studie som gjennomføres i tre norske kommuner.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Kari Tolo Heggestad

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2020
  • Slutt: desember 2022