Etikk på tvers – etablering av kliniske etikkomiteer/etikkråd i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Prosjektet skal støtte implementeringen av nye klinisk etikk-komiteer (KEK) i fem kommuners helse- og omsorgstjeneste. KEK er et forum for å drøfte vanskelige saker fra klinisk praksis. Kommunene følges opp i tre år og prosessen evalueres. Ved kvalitative metoder - intervju med KEK-medlemmene, intervju med helsepersonell, pårørende og pasienter som har deltatt i drøftinger av klinisk-etiske dilemmaer i KEK-ene, ved observasjon av KEK-drøftinger og ved analyse av KEK- referater og -årsrapporter - vil KEKenes arbeid evalueres og betydningen for kvaliteten på tjenestene vurderes. Overordnet mål for forskningsprosjektet er å implementere, beskrive og evaluere en ny struktur for etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Reidar Pedersen

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2021

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Magelssen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2018
  • Slutt: desember 2021