Etikkrefleksjonsgrupper i skoletjenesten

Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo startet et samarbeid med en større kommune på Østlandet, høsten 2016, hvor hensikten var å lære opp veiledere til etikkrefleksjonsgrupper i skolehelsetjenesten. Dette er et opplæringsprosjekt som avsluttes høsten 2017. I forlengelsen av dette opplæringsprosjektet ønsker vi å få fram kunnskap om hvilke etiske problemstillinger de ansatte i skolehelsetjenesten står i, samt å undersøke hvordan de ansatte i skolehelsetjenesten har opplevd å veilede eller delta i etikkrefleksjonsgrupper.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Reidar Pedersen

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2020

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Magelssen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2018
  • Slutt: desember 2020