Etiske utfordringer og etikkarbeid i den kommunale pleie- og omsorgssektor. Pasienter og pårørendes opplevelser, ønsker og vurderinger

Hensikten med undersøkelsen er å avdekke kunnskap av etisk karakter om brukernes erfaringer, tanker og vurderinger i møte med de profesjonelle hjelperne og tjenesten.

Konkret ønsker vi å:

Avdekke hvilke opplevelser og erfaringer pasienter i sykehjem og/eller hjemmesykepleie har av etiske karakter i møte med de ansatte og tjenesten.

Avdekke hvilke opplevelser og erfaringer pårørende til ikke samtykkekompetente pasienter i sykehjem og/eller hjemmesykepleie har av etiske karakter i møte med de ansatte og tjenesten.

Avdekke pasienter og pårørendes vurderinger og ønsker med hensyn til involvering i beslutningsprosesser, etiske refleksjoner og vurderinger.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: oktober 2016

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Lillian Lillemoen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2009
  • Slutt: juli 2017