Evaluering av etikksatsingen i utvalgte kommuner

Formålet med studien er å gjøre en evaluering av etikksatsningen i et utvalg av norske kommuner som har jobbet mye med etikk. Hensikten er å undersøke om kommunenes etikksatsning har medført at det drives systematisk etikkarbeid slik de ønsket eller om det har stilnet av og hvorfor. Forskningsspørsmål: 1. Hvilken satsning har kommunen gjort når det gjelder etikkarbeid med tanke på opplæring, mål og ressursbruk? Hvilket etikkarbeid foregår i kommunen nå? Hvilke faktorer har vært av betdyning for at arbeidet fungere godt eller har stoppet opp? Hvilken betydning har etikkarbeidet hatt?

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: november 2016

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Lillian Lillemoen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: oktober 2012
  • Slutt: desember 2017