Evaluering av kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten

Dette er evaluerings- og kvalitetssikringsstudie som evaluerer kvaliteten på arbeidet som gjøres i helseforetakenes kliniske etikk-komiteer, gjennom spørreskjemaer som fylles ut etter hver behandlede sak, av (1) komiteen selv; (2) klinikere som henvendte seg; (3) pasienter eller pårørende

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov

Omfattes ikke av Helseforskningsloven

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Magelssen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2016
  • Slutt: desember 2020