Evaluering av samarbeid om etisk kompetanseheving i kommunehelsetjenesten

Formålet med studien er å evaluere hvilken betydning etikkarbeidet i kommunene erfares å ha hatt for ansatte i pleie - og omsorgssektoren, og for pasient/brukere og pårørende der de har deltatt i arbeidet. I denne evalueringsstudien er vi særlig opptatt erfaringer med å ha deltatt i etikkrefleksjon, hvilke situasjoner som har vært drøftet, hvordan de har vært drøftet og om det har fått betydning for kvaliteten på tjenesteutøvelsen. Erfaringer knyttet til brukermedvirkning og for arbeidsmiljø ansatte imellom vil også berøres, og om drøfting av ulike handlingsalternativer i etikkrefleksjon får konsekvenser for tjenesten

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Lillian Lillemoen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: februar 2015
  • Slutt: januar 2017