Evaluering av satsning på etikkrefleksjon i kommunehelsetjenesten

Kartlegge og evaluere systematisk etikkrefleksjon i kommunehelsetjenesten. KS har stimulert til etikkarbeid i kommunene. Senter for medisinsk etikk har fått i oppdrag å evaluere innholdet i satsningen.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Magelssen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2015
  • Slutt: januar 2017