How to bring personalized medicine to citizens? Strategies and recommendations of patient advocacy organizations

Formål: Intervjue på telefon representanter fra pasientorganisasjoner i Norge og i utlandet for å samle informasjon om deres syn på persontilpasset medisin (PM), hvilke verktøy og strategier de utvikler for PM, og hvilke anbefalinger de kan gi for at PM skal være tilgengelig for så mange pasienter som mulig. PM er en ny medisinsk tilnærming som har som formål å behandle pasienter på grunnlag av deres molekylære, biologiske og genetiske egenskaper.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Jan Helge Solbakk

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

  • Isabelle Budin Ljøsne
  • Ola Myklebost

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2015
  • Slutt: september 2017