Krenkelser innen psykisk helsevern

Undersøke ansattes og brukeres erfaringer med krenkelser under behandling innen psykisk helsevern. - Hva har ansatte hørt om, vært vitne til og selv opplevd av ulike typer krenkelser? Både mot ansatte og pasienter? - hva har mennesker som har mottatt behandling innen en psykisk helse og/eller rus tjeneste hørt om, vært vitne til og selv opplevd av ulike typer krenkelser? Både mot pasienter og ansatte? Undersøke hva slags hendelser oppleves som krenkende? Hva tenker de involverte om årsakene til at opplevelser av krenkelse oppstår og hvordan kan de forebygges? Målet er å bidra til bedre pasient opplevelser, bedre psykisk helsevern og tryggere hverdag for både ansatt og pasienter innen de psykiske helse og rus tjenestene.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Reidar Pedersen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2014
  • Slutt: september 2018