Mapping a normative terrain of an ethics of care - the case of psychiatry (Kliniske prioriteringer i psykiatri)

Formålet med prosjektet er å belyse utfordringer i prioriteringer innen psykiatrien. Prosjektet vil undersøke hvordan kliniske prioriteringer foregår i psykiatrien, og hva som er begrunnelsen for prioriteringene. Sentrale spørsmål for studien er hvordan helsepersonell balanserer mellom å gi behandling og omsorg til den enkelte pasient samtidig som man skal fordele ressurser rettferdig, hva som vektlegges i prioriteringen, hvilke hensyn som får prioritet og hvordan helsepersonell vurderer forskjellige prioriteringssituasjoner. Forsker vil benytte observasjon og intervjuer, og være til stede ved ulike avdelingsmøter, samt på ukentlige prioriteringsmøter. Utvalget består av helsepersonell ansatt ved sykehus/DPSer.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Marit Helene Hem

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2010
  • Slutt: juni 2013