Når lindrende behandling ikke strekker til

Vi vil undersøke hva som kjennetegner situasjoner der pasienter har så uttalt lidelse at lindrende behandling ikke strekker til.
Vi vil undersøke hvordan behandlere opplever disse situasjonene, og hvordan de tolker og oppfatter pasientens situasjon. Vi vil også se på hvilke pasienter som typisk faller inn under problemstillingen, hvilke diagnoser behandlerne mener gir størst risiko for lidelse som er vanskelig å lindre, symptombildet, hva som kjennetegner sosiale og psykologiske forhold for disse pasientene, og så videre.

En viktig hensikt med prosjektet er å kartlegge de etiske problemstillingene og verdivalg behandler opplever å stå ovenfor i disse situasjonene, og hvordan de da resonnerer og handler. 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Reidar Pedersen

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2020

REK - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Magelssen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2018
  • Slutt: desember 2020