Rituell omskjæring: En studie av legers faglige og profesjonsetiske overveielser

Denne prosjektoppgaven på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo skal undersøke et interessant og relativt uutforsket tema innen legers profesjonsetikk: Det at leger avviser arbeidsoppgaver med henvisning til faglige og profesjonsetiske begrunnelser. 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Reidar Pedersen

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Magelssen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2016
  • Slutt: desember 2017