NOBAS - Norwegian Bioethics Attitude Survey

NOBAS har til formål å undersøke befolkningens holdninger i aktuelle spørsmål i bioetikk/medisinsk etikk samt å utforske spørsmål knyttet til spørreskjemametodologi. Nå (data innsamles februar 2017) ønsker vi å belyse de følgende fire hovedtemaene: 1. Samvittighetsfrihet og reservasjonsadgang 2. Fosterdiagnostikk 3. ”Religiøs framing” 4. Pasienters og pårørendes medvirkning i medisinske beslutninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Magelssen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: desember 2018