Prioriteringer og samhandling i kommunehelsetjenesten

Formålet med denne studien er å få fram kunnskap om prioriteringsutfordringer og hva som ligger til grunn for prioriteringer i kommunehelsetjenesten. Fokuset vil være spesielt rettet mot tildeling av sykehjemsplasser for pasienter i korttids- eller samhandlingsavdelinger i sykehjem. I tillegg ønsker vi å samle kunnskap om, og eventuelt hvordan, samhandlingsreformen kan ha påvirket prioriteringer i kommunehelsetjenesten. Et annet mål er å avdekke verdier, åpne og mer skjulte, som ligger til grunn i prioriteringsbeslutninger.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Reidun Førde

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: september 2016
  • Slutt: desember 2020