Psykiske helsetjenester, etikk og tvang - pårørende

Overordnede mål : 1. Oppsummere og fremskaffe kunnskap om etiske utfordringer, med et spes. fokus på medvirkning og tvang og hvordan slike utfordringer best kan håndteres 2. Bidra til økt forståelse for pasienters, pårørendes og ansattes syn på medvirkning og tvang 3. Etablere, videreutv. og evaluere arenaer for etisk refleksjon på arbeidsplassene (f.eks. refleksjonsgr. og kliniske etikk-komiteer) 4. Utvikle undervisningsmateriell for håndtering av etiske utfordringer i de psyk. helsetjenestene. Prosjektet består av flere delprosjekter. Denne søknad omhandler pkt. 2 som vil innhente pårørendes synspunkter på tvang, medvirkning og etikk.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 1 fil

Prosjektleder

Reidar Pedersen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2012
  • Slutt: desember 2017
Logg inn for å redigere prosjekter